Card image.png
 

 ER DU TRÆT AF, AT TANKERNE OM MAD DOMINERER DIN HVERDAG?

På dette online forløb vil du blive i stand til at omforme madstress til madro.

Gennem 6 moduler, fordelt over 12 uger, vil du lære at:

  • At gennemskue dit spisemønster så du kan bryde med det

  • At slippe din tilladt/forbudt madliste

  • At stoppe følelsesmæssig spisning

  • At opnå et mere intuitivt spisemønster

  • At mærke, anerkende og følge din sult og din mæthed

  • At bryde med dine madregler

  • At opbygge dine måltider så de både er lækre, tilfredsstillende og sunde for din krop

  • At turde slippe din frygt relateret til at slippe kontrollen i din spisning

  • At finde frem til dine værdier

  • At leve et mere værdistyrret liv mod madro

Forløbet er til dig der kæmper med madstress, hvor regler relateret til mad, krop og vægt er styrende for din hverdag og din spisning. At leve med madstress er utrolig energidrænende og svært at navigere i. Det er både stressende for kroppen og for psyken, fordi du konstant bliver udfordret, særligt på, hvad du må spise, hvornår du må spise og hvor meget du må spise. Kæmper du med madstress, vil dette online forløb give dig de øvelser og indsigter, som jeg oplever gør størst indtryk på mine klienters spisemønstre.

Pris 2.500 kr.

 
 

 
 
Skærmbillede 2019-03-29 kl. 20.02.49.png

Kort om online forløbet

MÅLGRUPPE: DIG DER KÆMPER MED MADSTRESS OG ØNSKER AT OPNÅ MADRO

FORLØBET: FORLØBET OVER 12 UGER HVOR DU HVER ANDEN UGE FÅR ADGANG ET NYT MODUL PÅ DIN EGEN ONLINE PLATFORM.

STARTDATO:

MODULERNE: KAN DU LÆSE EN BESKRIVELSE AF LÆNGERE NEDE PÅ DENNE SIDE.

HJEMMEOPGAVER: FOR HVERT MODUL ER DER ØVELSER OG HJEMMEOPGAVER SOM VIL HJÆLPE DIG TIL AT FINDE DIT MØNSTER I DIN SPISNING

PRIS: 2.500 KR.

 
 

 
 

Forløbets opbygning:

Modul 1: Kend din spisetype. På dette modul vil du få indsigt i dit spisemønster, så du kan bryde med det. Det er vigtigt at kende det mønster du har, før at du kan gå ind og lave ændringer. Du vil her få to test der kan fortælle dig, hvilken spisetype du tenderer til, og samtidig få specifikke opgaver der vil hjælpe dig til, at bryde med dit mønster.

Modul 2: Lær at spis intuitivt. Her vil du få en forståelse for de 10 principper der er i intuitiv spisning. Du vil derudover få en forståelse for forskellen mellem et tankestyret spisemønster og et kropsstyret spisemønster, og få redskaber til at opnå et mere kropstyret spisemønster, så tankerne kan få en pause og du kan få ro i hovedet.

Modul 3: Respekter din sult og mærk din mæthed. På dette modul vil du blive præsenteret for to former for sult, nemlig den fysiske og den psykiske. Du vil få værktøjer og indsigter der kan hjælpe dig til at bryde med følelsesmæssig spisning, og andre situationer der kan medføre en øget lyst til at spise, uden en fysisk sult, for i stedet begynde at følge din sult og mæthed i måltiderne.

Modul 4: Slip dine madregler. Modul 4 handler om madregler, som er alle de regler der lige nu dominerer dit spisemønster. Det er særligt regler relateret til hvad, hvor meget og hvornår du må spise. Samtidig vil du på dette modul blive introduceret til en spisemodel bestående af et sæt principper som du kan bruge til at opbygge sunde måltider, helt uden regler.

Modul 5: Tæm din frygt. Her lærer du at komme i kontakt med, og tæmme den frygt der kan opstå når du skal til at bryde med gamle mønstre og ændre dine vaner. Der er en god grund til, at det kan være svært at bryde med mønstre/vaner, og særligt spisemønstre, og det er fordi vi frygter noget slemt vil ske. Den frygt får du tæmmet, på dette modul.

Modul 6: Kend dine værdier. Modul 6 handler om, at du skal begynde at finde frem til dine værdier. Værdiarbejde er et meget dyrebart og unikt at arbejde med, og derfor er det også en del af dette forløb, så du kan, når du begynder at slippe din madstress, kan begynde at leve et mere værdistyret liv, hvor du trækker dig selv ind i ligningen, og finder ud af, hvad der virkelig er vigtigt for dig!

 
 

Alle moduler er opbygget med tekst og illustrationer, derudover indtales alle moduler også på lydfil/podcast, så det er muligt for dig, at tage modulerne med dig, og høre dem igen og igen. For hvert modul er et sæt hjemmeopgaver, som du skal arbejde med fra gang til gang.